ул. Гарматная 5
Продажа металлопроката по всей Украине
Режим работы: Пн - Пт: 8:00 - 17:00 Сб:  8:00 - 16:00
Киев
xВаш город Киев?
Да Другой город
ул. Гарматная 5
Generic filters
Exact matches only

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару і за невиконання умов даного договору.
Цей текст є угодою між сайтом доставки www.kt-stal.com.ua, іменованим надалі «сайт-доставки», і будь-якою юридичною або фізичною особою, користувачем послуг сайту-доставки, яка надалі іменується «Покупець» і визначає умови придбання товарів через сайт-доствки.
Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через сайт-доставки.
1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти сайт-доставки є факт оформлення замовлення натисканням на кнопку «ЗАМОВИТИ» в Кошику та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.
1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ЗАМОВИТИ”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення
2.1. «Товар» — перелік найменувань асортименту, представлений на сайті-доставки.
2.2. «Замовити» — рішення Покупця придбати товар, оформлене в інтернет-магазині.
2.3. «Оплатити» — рішення Покупця оплатити придбаний товар, який оформлено в інтернет-магазині.
2.4. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

3. Предмет договору
3.1. Сайт-доставки зобов’язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах Цього договору.
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж на сайті-доставки, в тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем товарів;
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті-доставки;
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого на сайті-доставки;
г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах Цього договору.

4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на сайті-доставки.

5. Вартість і порядок оплати замовлення
5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної на сайті)
5.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним на сайті-доставки, або безготівковим (шляхом перерахування коштів на рахунок сайта-доставки), або готівковим – шляхом передачі грошових коштів безпосередньо кур’єру під час доставки замовленого товару

6. Доставка замовлення
6.1. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки .

7. Порядок повернення товару
7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару не належної якості після його огляду в момент прийому товару.
7.2. В разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, сайт-доставки повертає кошти Покупцеві за товар неналежної якості протягом _________ банківських днів.

8. Права та обов’язки сторін
8.1. Покупець зобов’язаний:
а) самостійно оформити замовлення на сайті-доставки;
б) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;
8.2. Покупець має право вимагати від сайту-доставки дотримання умов цього договору.
8.3. Сайт-доставки зобов’язаний:
а) дотримувати умов цього договору;
б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним на сайті-доставки, оформленим замовленням та умовами цього договору;
в) сайті-доставки не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

9. Відповідальність та обмеження відповідальності
9.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
9.2. Покупець в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

10. Форс-мажор
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.
10.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов’язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.
10.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

11.Термін дії цього договору
11.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення і діє до виконання всіх умов договору.


Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Скачайте полный прайс с ценами на
21 июня 2024 17:58


    Всегда самая низкая цена